Casual 11 Statistiken

Spilerazau: 97
Dörfer insgesamt: 488 (5.03 je Spieler)
Spieler Dörfer: 346
Barbaredörfer: 142
Bonusdörfer: 4
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 30 Täg
Spieler online: 5
Nachricht vrschickt: 64 (0.66 je Spieler)
Forebiträg: 57 (0.59 je Spieler)
Truppebewegige: 583 (6.01 je Spieler)
Handelsbewegige: 43 (0.44 je Spieler)
Azau Stämm: 11
Azau Spieler i Stämme: 46
Pünkt insgesamt: 963.055 (9.928 je Spieler, 1.973 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 10.508.706
 • 9.098.287
 • 11.237.026
Truppe insgesamt:
 • 113.971
 • 65.626
 • 168.001
 • 10.431
 • 19.343
 • 73.803
 • 2.765
 • 5.402
 • 6.281
 • 2.039
 • 154
 • 53
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 1175
 • 677
 • 1732
 • 108
 • 199
 • 761
 • 29
 • 56
 • 65
 • 21
 • 2
 • 1
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 234
 • 134
 • 344
 • 21
 • 40
 • 151
 • 6
 • 11
 • 13
 • 4
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: tim00
Nöischte Stamm: Az!

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 10:33